CROWDFUNDINGOVÁ SBÍRKA

zkušenosti a doporučení z našeho spolku

Název projektu: Jurta pro vzdělávání v přírodní zahradě, místo Blahutovice, místní část Jeseníku nad Odrou

Proč zrovna crowdfunding?

Je to inovativní způsob podpory komunitních i jiných projektů. Větší množství drobných dárců se složí na financování konkrétního projektu, kterým může být věc, služba i nový výrobek.

Náš spolek zvolil tuto formu v situaci, kdy nám nouzový stav neumožňoval naše obvyklé aktivity (kurzy, akce EVVO, hospodářská činnost) získávání financí pro dofinancování našeho projektu. Tím byla stavba jurty jako zázemí pro spolkovou činnost.
1*

Kdo to všechno přečte a řekne ostatním?

Tím nejcennějším v každém spolku jsou lidé. Nejinak je tomu i při plánování crowdfundingové sbírky. Pokud máte v organizaci někoho, kdo dokáže přečíst všechny dokumenty vybraného portálu na kterém sbírku uskutečníte a přetlumočit to ostatním ve spolku jděte do toho. Pokud má zkušenosti s realizací projektů a nebojí se nových nápadů, máte polovinu práce za sebou.

Co tedy zbývá udělat?

Svolat aktivní členy spolku, které projekt oslovil a jsou ochotni pro jeho realizaci věnovat svůj čas a zkušenosti, prostě pro něj pracovat.

Představit pravdivě přínosy i rizika projektu a rozhodnout v této širší sestavě, zda do sbírky půjdete.

Sestavit z aktivních členů realizační tým, rozdělit pozice v týmu, nezapomenou lidem říct, že pracují pro dobrou věc, přeloženo – tedy opět bez odměn a dobrovolně.
2*

Koho, tedy vlastně v týmu potřebujete?

Vizionář a spisovatel – umí pro myšlenku získat ostatní, dokáže zasvěceně o vizích či objektu vyprávět, a to i přesto, že nic podobného nikdy neviděl. Umí svým myšlenkám a vizím dát podobu psaného slova. Platforma, kterou si pro sbírku vyberete, vám totiž doporučí základní osnovu projektu a vy ji musíte slovy naplnit.

Pragmatik – na rozdíl od vizionáře stojí nohama na zemi, má ekonomické myšlení, sleduje termíny, projde si podobné typy projektů na platformě a nenápadně upravuje sbírkový projekt tak, aby byl srozumitelný vaší cílové skupině. Ta bude totiž tvořit největší část vašich přispěvatelů. Pro ni také připravuje “odměny” a oceňuje je finanční částkou. Přispěvatel si odměnu vybere a finance vám zašle bezhotovostní platbou.

Kreativec, kreslíř a uživatel nových technologií – jsou mu vlastní originální výrazové prostředky, dokáže “natočit” video které dárce zaujme i v nejnemožnějším počasí a roční době. Graficky ztvární podobu toho, co chcete projektem zrealizovat. Vymyslí slogan, který vás i vaše přispěvatele naladí na jednu vlnu. Roztřídí a vybere ty nejúžasnější fotky z vaší činnosti.

Vyjednavač, organizátor a telefonista – ano, je to ten, který se nebojí oslovit všechny, kteří Vám se sbírkou mohou nějak pomoci. Osloví řemeslníky originálních výrobků, průvodce a odborníky akcí pro veřejnost v přírodě, lektory workshopů a přednášek, místní kapely a umělce. To vše totiž můžete vašim přispěvatelům nabízet po časově omezenou dobu na sbírkové platformě za finanční příspěvek na realizaci vašeho projektu. Samotné akce pak dokáže s jejich realizátory i zorganizovat.
3*

Komunikace, komunikace a zas komunikace!

Ta vás všechny, a hlavně členy realizačního týmu, čeká v době konání sbírky i po ní při realizaci akcí – odměn. Předtím vám určený zástupce sbírkové platformy, kterou si vyberete, sbírku odsouhlasí a zpřístupní ji dárcům. Sbírka je časově omezená. Během této doby musíte intenzivně komunikovat s vaši cílovou skupinou. Připomínat ji že sbírka běží, komentovat její postup, upozorňovat na aktuality, které můžete po tuto dobu přidávat k vašemu projektu na sbírkovém portále. Hodí se každý ve spolku, kdo je aktivní na sociálních sítích, kdo představí váš projekt i jinde ve svém okolí (jiné spolky, firmy, širší rodina, církevní společenství, místní formální i neformální autority), tam všude jsou lidé, které můžete zaujmout a stanou se z nich vaši přispěvatelé.
4*

Oni to museli opsat – podobné a konkurenční projekty na crowdfundingové platformě

Pokud se na vámi vybrané sbírkové platformě objeví podobný nebo konkurenční projekt, velmi podobný vašemu projektu nezoufejte. Nejste jediní na světě, které podobná myšlenka napadla. Obavy, že jej někdo podpoří, místo toho vašeho nejsou na místě. Obvykle je z jiného regionu. Vy víte, proč projekt realizujete, víte, kolik práce jste dali do jeho přípravy, máte čitelnou historii spolku. Zachovejte klid a pracujte dál podle vašeho plánu.

Zazvonil zvonec a je tady konec (sbírky)!

Doba, po kterou bude na platformě sbírka otevřená zpočátku neubíhá, potom se povážlivě krátí a s blížícím se koncem dny doslova běží jak o závod. Pokud jste splnili v předstihu cílovou částku kampaně, možná vyberete i něco navíc a pořádně to s týmem oslavte. Pokud se vám sbírka nepodaří oslavte to taky, alespoň jste to zkusili. Ať už vaše snažení dopadne jakkoliv, naučili jste se něco nového, a to je pro fungování spolku do budoucna vždy důležité!
5*

Přijďte k nám, já vám dám, plný krajáč …. Odměny, dárky a veřejné akce

Uspořádání veřejných akcí pro přispěvatele na váš projekt se Vám můžou časově protáhnout. Příčiny mohou být různé Vládní zákaz akcí pro veřejnost. Nemoc lektorů. Některé z nich si přispěvatelé nevyberou.  Vždy komunikujte. Po dohodě s účastníky je lze přesunout na jiný termín. Většina přispěvatelů vás pochopí. Podpořili totiž váš projekt proto. že je oslovil, ne kvůli jediné akci. Při všech příležitostech (zaslání odměn, veřejných akcích) dárcům děkujte. Je možné že si z přispěvatelů vytvoříte dlouhodobé podporovatele vašich aktivit. Na všech akcích nezapomeňte prezentovat činnost spolku.  

Oslava jen pro některé, nebo pro všechny?

Projekt se podařil, čeká vás slavnostní otevření (v našem případě jurty). Pokud to jde pozvěte všechny podporovatele a příznivce, ale jednotlivé aktivity odpoledne a večera si rozfázujte Na odpolední prohlídku jurty s programem pozvěte VIP hosty a přispěvatele, na večerní koncert v místním kulturáku a komunitní setkání všechny kdo mají zájem. Zapojte dobrovolníky, nachystejte dobroty místních kuchařek a pekařek, vytvořte prostředí pro neformální setkávání a diskuse. Práce na projektu končí je čas oslavy a setkávání s přáteli. (Pro jistotu si vezměte s sebou spacák, zítra to po oslavě musí někdo uklidit ……………)
6*

Poznámky:

1* Výhodou je, pokud máte pro Váš projekt již zajištěny finance např. nadační příspěvek či dotaci. Lidé rádi podpoří aktivitu, pro kterou jste již něco udělali. U crowdfundingu to ale není pravidlem, řada úspěšných projektů uspěla a začala od nuly. Tato rada je tedy bez záruky.

2* V době nouzového stavu (což byl případ našeho projektu), lze porady s kolegy dělat on-line, je to efektivnější než přímé schůzky, (tolik se nezakláte) a taky Vám nic jiného nezbývá.

3* Seznam pozic a rolí členů týmu není samozřejmě úplný, záleží na rozsahu a konkrétním zaměření projektu. Hledejte je nejdříve v místě vašeho působení. Někteří lidé dokážou zastat i více pozic současně. Pokud odborníky v místě nemáte, oslovte známe, jistě vám někoho doporučí,

4* Příklad: potřebujete získat na spolufinancování projektu např. částku sto tisíc korun. Na podobnou částku obvykle stačí okolo 100 až 150 dárců (pozor souvisí to s částkami za které nabízíte odměny). Nejvíce lidé přispívají v rozmezí sto až pět set korun. Z oslovených je to jen několik procent. Oslovit je tedy nutné minimálně desetkrát více lidí. Udělejte si propočet dárců.

Pokud nabídnete lukrativní odměnu je možné počet dárců snížit. Lukrativních odměn však nemůže být mnoho.

Příklad: my nabídli víkend na zahradě s přespáním v jurtě za deset tisíc korun, odměna byla velmi rychle “vyprodána”.

5* Crowdfundingových kampaní jsou flexibilní, tam získáte finance bez toho zda jste splnili vaše cíle, u nás je více rozšířen fixní druh kampaně, finance získáte je pokud dosáhnete svého cíle. Nezapomeňte na to, že část peněz si majitelé platformy ponechají jako provizi a obvykle hradíte i převody peněz. Jde o několik procent z vybrané částky.

6* Samozřejmě je potřebné a nutné sbírku i projekt vyhodnotit, sepsat zprávy, v našem případě žádost o platbu na SZIF (projekt byl realizován v rámci Programu rozvoje venkova) a podělit se o zkušenosti s ostatními. Pokud jste dočetli až sem, třeba crowdfunding jednou zkusíte.

Více informací na: https://www.hithit.com/cs/project/9350/jurta-pro-vzdelavani-v-prirodni-zahrade .