Mokřady a stepi

Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků

dsc_7887
Mokřadní a „stepní“ (tedy přesněji řečeno xerotermní a subxerotermní) biotopy patří k druhově nejzajímavějším, zároveň však k nejohroženějším společenstvům střední Evropy. Řada z nich je v péči či dokonce vlastnictví pozemkových spolků. Právě na ně je zaměřen projekt, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Projekt bude v následujících čtrnácti měsících realizovat Český svaz ochránců přírody společně s třinácti partnery – jedenácti pozemkovými spolky, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka a kolegy z norské neziskové organizace Naturvernforbundet i Buskerud. Těžištěm projektu je management padesáti vybraných lokalit, součástí jsou však i výzkumné aktivity, výměna zkušeností s norskými partnery a na závěr odborná konference.
Pozemkový spolek při ZO ČSOP je partnerem v tomto projektu podpoří obnovu a opatření vedoucí k udržitelnosti mokřadních  biotopů na sedmi  lokalitách mezi kterými jsou mokřady i staré pískovny. Odkaz na centrální stránky projektu: Ochrana mokřadů a stepí Ty se budou nabízet prostřednictvím e-shopu i na místních trzích; spolek se tak zprofesionalizuje, neboť zvýší příjmy i v zimě. Vybavená dílna bude mimo jiné realizovat programy na podporu místních komunitních tradic, včetně pravidelné práce s dětmi a mládeží.

fotografie:

sponzoři projektu: