komunitní zahrady

Sub-projekt rozšiřil činnost pozemkového spolku o nový rozměr, založení komunitních přírodních zahrad pro produkci ovoce, zeleniny a dalších produktů (med, byliny, domácí koření, sadební materiál). Využíl k tomu stávající pozemky a budovy v okolí komunitního centra v Blahutovicích, které jsou ve spoluvlastnictví nebo správě pozemkového spolku. Usiloval také o zapojení produkce z těchto ploch do bedýnkového systému distribuce a prodeje “jídla z blízka” místní i širší komunitě (KPZ). Proběhly také opravy části budov (sklady, sušárna, množárna sadby a další), tvořící zázemí pro tuto činnost. V součastné době pěstujeme zeleninu a ovoce pro členy spolku.

fotografie:

sponzoři projektu: