Rekonstrukce ptačí pozorovatelny v Blahutovicích

Pozorovatelna kterou postavil náš spolek Českého svazu ochránců přírody z Jeseníku nad Odrou již více než deset let slouží místní komunitě i návštěvníkům Blahutovic a také našim členům při environmentální výchově veřejnosti. Rekonstrukce proběhla tak jako stavba v rámci programu ČSOP    ” Blíž přírodě ” za podpory Generálního partnera tohoto programu.

Pozorovatelna má tak novou střechu včetně svodů, zpevněnou a natřenou dřevěnou konstrukci i podestu a opravené vrbové výplety. Starou keramickou tašku jsme využili pro stavbu zídky pro záhon. Ten je součástí nově připravovaného projektu propojení produkční a výukové zahrady EVVO v Blahutovicích.

 Děkujeme za podporu všem donátorům i za rady a pomoc našim dobrovolníkům i příznivcům.

fotografie:

sponzoři projektu: