POZEMKOVÝ SPOLEK

DOMOV

Myšlenka pozemkových spolků vychází z přesvědčení, že nejúčinnější formou ochrany přírody je moudrá a šetrná péče vlastníků půdy. Pozemkové spolky jsou tedy dobrovolné, nestátní neziskové organizace zaměřené na ochranu přírody a památek.

Nejnovější příspěvky...

Maličkým dílem přispěli i ochránci přírody z Valašského Meziříčí a …

CROWDFUNDINGOVÁ SBÍRKA

zkušenosti a doporučení z našeho spolku Název projektu: Jurta pro …

Nejnovější projekt:

Řemesla podporují poznání, tradice i lidi venkova

Projekt “Řemesla podporují poznání, tradice i lidi venkova” je zaměřen na podporu a udržení činnosti malých rodinných farem na venkově prostřednictvím obnovy tradičních řemesel.
 
Hlavním cílem projektu je vytvořit pracovní místa v řemeslné dílně pro nezaměstnané z malých rodinných farem, zejména ženy, které při svém zapojení do činnosti a chodu farmy či péči o rodinu mají omezené možnosti uplatnění na trhu práce z důvodu směnnosti, pracovních úvazků, flexibility, vzdělání či zdravotního stavu.

Naši sponzoři a dárci