Řemesla podporují poznání, tradice i lidi venkova

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015522

img_20201029_171703_3
Projekt “Řemesla podporují poznání, tradice i lidi venkova” je zaměřen na podporu a udržení činnosti malých rodinných farem na venkově prostřednictvím obnovy tradičních řemesel. Hlavním cílem projektu je vytvořit pracovní místa v řemeslné dílně pro nezaměstnané z malých rodinných farem, zejména ženy, které při svém zapojení do činnosti a chodu farmy či péči o rodinu mají omezené možnosti uplatnění na trhu práce z důvodu směnnosti, pracovních úvazků, flexibility, vzdělání či zdravotního stavu.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z fondů EU.

fotografie:

sponzoři projektu: